Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Văn phòng chứng nhận chất lượng

Bureau of Quality Certification

ISO 9001:2015

10 lý do Tại sao bạn cần chứng nhận ISO 9001:2015?

10 lý do Tại sao bạn cần chứng nhận ISO 9001:2015?

Khi chúng tôi nói về việc giúp các công ty đạt được chứng nhận ISO 9001: 2015, mọi người thường […]

Xem thêm

Cải tiến trong Hệ thống Quản lý Chất lượng

Cải tiến trong Hệ thống Quản lý Chất lượng

Theo ISO 9000, “ Cải tiến chất lượng là những hoạt động được tiến hành trong toàn tổ chức nhằm nâng […]

Xem thêm

4M là gì? Một số ứng dụng của mô hình 4M

4M là gì? Một số ứng dụng của mô hình 4M

Định nghĩa 4M là gì? Các nhân tố của 4M Nhiều người dù không biết 4M là gì nhưng vẫn […]

Xem thêm

Quản lý cấp cao nhất trong ISO 9001

Quản lý cấp cao nhất trong ISO 9001

Sự lãnh đạo trong ISO 9001 đóng vai trò quyết định và quan trọng tới sự thành công của hệ […]

Xem thêm

Thời gian triển khai và các bước áp dụng, chứng nhận ISO 9001:2015

Thời gian triển khai và các bước áp dụng, chứng nhận ISO 9001:2015

Với nhiều doanh nghiệp khi có nhu cầu xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đều có chung một câu hỏi […]

Xem thêm

ISO 9001:2015 – Bản chất cốt lõi của và những bước cần thực hiện để áp dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

ISO 9001:2015 – Bản chất cốt lõi của và những bước cần thực hiện để áp dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

Bản chất của ISO 9001:2015 là gì? + Quy định rõ Việc (việc gì cần làm), rõ Người (Ai làm, […]

Xem thêm

ISO 9001:2015 là gì ? Bản chất và các yêu cầu ?

ISO 9001:2015 là gì ? Bản chất và các yêu cầu ?

ISO 9001:2015 là gì ? Bản chất và các yêu cầu ? Với mục tiêu mang lại nhận thức đúng […]

Xem thêm

Tổng cục TCĐLCL chỉ định BQC chứng nhận ISO 9001

Tổng cục TCĐLCL chỉ định BQC chứng nhận ISO 9001

Văn phòng Chứng nhận Chất lượng BQC là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được […]

Xem thêm

Các nội dung thay đổi quan trọng của phiên bản ISO 9001:2015 và các yêu cầu

Các nội dung thay đổi quan trọng của phiên bản ISO 9001:2015 và các yêu cầu

1. Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức (ISO 9001:2015/4.1) ISO 9001:2015 đặc biệt nhấn mạnh việc […]

Xem thêm

Các điểm chung và điểm khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015

Các điểm chung và điểm khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời thay thế cho phiên bản cũ ISO 9001:2008, các doanh nghiệp đang trong quá […]

Xem thêm

Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp như thế nào ?

Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp như thế nào ?

Bản chất của ISO 9001 đó là: Quy định rõ Việc (việc gì cần làm), rõ Người (Ai làm, trách […]

Xem thêm
Trang 1 trên 11
[woocommerce_my_account]