Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Văn phòng chứng nhận chất lượng

Bureau of Quality Certification

ISO 22000:2005, HACCP

Các bước cần thực hiện khi áp dụng ISO 22000 vào thực tế sản xuất, chế biến thực phẩm

Các bước cần thực hiện khi áp dụng ISO 22000 vào thực tế sản xuất, chế biến thực phẩm

Các bước cơ bản xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 22000 Bản chất của ISO 22000:2005 […]

Xem thêm

ISO 22000:2018 những điểm mới so với ISO 22000:2005

ISO 22000:2018 những điểm mới so với ISO 22000:2005

ISO 22000:2018 những điểm mới so với ISO 22000:2005 ISO 22000 đã và đang được áp dụng rộng rãi tại […]

Xem thêm

ISO 22000 là gì? Các yêu cầu và lợi ích khi chứng nhận ISO 22000:2018

ISO 22000 là gì? Các yêu cầu và lợi ích khi chứng nhận ISO 22000:2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Để bước […]

Xem thêm

Chứng nhận ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ […]

Xem thêm
Trang 1 trên 11
[woocommerce_my_account]