Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Văn phòng chứng nhận chất lượng

Bureau of Quality Certification

ISO 14001:2015

Những bước cần thực hiện để áp dụng ISO 14001:2015 vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

Những bước cần thực hiện để áp dụng ISO 14001:2015 vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

+ Bước 1 (liên quan đến lãnh đạo): Doanh nghiệp cần thiết lập các chính sách môi trường (định hướng và tầm nhìn […]

Xem thêm

Giới thiệu Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Giới thiệu Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay […]

Xem thêm

Chứng nhận ISO 14001:2015 đáp ứng yêu cầu Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Chứng nhận ISO 14001:2015 đáp ứng yêu cầu Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Nghị định 40/2019/NĐ-CP đưa ra các hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Trong đó việc triển khai, […]

Xem thêm

Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015

Văn phòng Chứng nhận Chất lượng BQC có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận. Đồng hành, […]

Xem thêm
Trang 1 trên 11
[woocommerce_my_account]