Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Văn phòng chứng nhận chất lượng

Bureau of Quality Certification

HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Những điểm mới của QCVN 16:2017/BXD so với QCVN 16:2014/BXD

Những điểm mới của QCVN 16:2017/BXD so với QCVN 16:2014/BXD

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 10/2017/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia […]

Xem thêm

Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD – Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng

Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD – Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng

Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD – Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng […]

Xem thêm
Trang 1 trên 11
[woocommerce_my_account]