Tư vấn dịch vụ:  024 6688 4256

Khiếu nại/ phản hồi:  0989 342 989

Tiêu chuẩn TCVN 11041:2015 về sản phẩm hữu cơ, nông sản hữu cơ, thực phẩm hữu cơ

Ngày đăng: 09/09/2017
Bản tiêu chuẩn TCVN 11041:2015 được biên dịch từ tiêu chuẩn quốc tế CODEX CAC/GL 32:1999 soát xét 2007 sửa đổi 2013

- Năm 1999, Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc tế - CAC (Codex Alimentarius Commission) do Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng sáng lập đã ban hành tiêu chuẩn CAC/GL 32-1999 hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ. Bản soát xét mới nhất vào năm 2013 đã bao gồm các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ trong trồng trọt và chăn nuôi. Cho đến nay, tiêu chuẩn này được xem là nền tảng để hình thành các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế và của các khu vực.

- Bộ KH&CN công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041:2015 hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ, được xây dựng trên cơ sở dịch chuyển đổi tiêu chuẩn quốc tế Codex CAC/GL 32-1999, soát xét 2007, sửa đổi 2013 sang tiếng Việt.

- Tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia TCVN 11041:2015 hoàn toàn tương đương với Tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế của Ủy ban Codex CAC/GL 32-1999, Rev. 2013.

- Các doanh nghiệp/trang trại được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041:2015 hoàn toàn được công nhận hợp pháp tại Việt Nam cũng như được công nhận trên toàn thế giới theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế của Ủy ban Codex CAC/GL 32-1999, Rev. 2013.
 


 

- Bản Tiêu chuẩn CAC/GL 32-1999, Rev. 2013 được Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) công khai tại đây: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/

- ĐĂNG KÝ nhận bản Tiêu chuẩn TCVN 11041:2015 (CAC/GL 32-1999, Rev. 2013) tại đây!

Xem thêm: Bài viết về Hội nghị thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức
https://www.most.gov.vn/cchc/tin-tuc/522/11666/hoan-thien-he-thong-tieu-chuan-thuc-day-phat-trien-nong-nghiep-huu-co.aspx

Văn phòng Chứng nhận chất lượng – BQC
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Tầng 7, Số 23 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 66884256; 08 68233556/ 024.37930954
Fax: 024.37932007
Email: sale@bqc.com.vn
 
Chi nhánh Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Số 92 Đường Thành Thái, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0868000151
Email: vpdn@bqc.com.vn
 
Văn phòng Giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Lô I35, tòa nhà Hoàng Tháp, Đường 9A, Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0868000155
Email: vpsg@bqc.com.vn