STTTÊN KHÁCH HÀNGSỐ GIẤY CHỨNG NHẬNNGÀY CẤPTHỜI GIAN THU HỒILÝ DO THU HỒIGHI CHÚ
1Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuốc thú y Công Nghệ XanhHQ.07.017621/06/2019Thu hồi theo quyết định số 176/2020/QĐ-BQC ngày 25/05/2020BQC đã gửi công ty Thông báo đánh giá giám sát định kỳ. Tuy nhiên, qua nhiều lần thông báo Công ty vẫn chưa thực hiện đánh giá giám sát.
2