BQC có nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học và công nghệ về lĩnh vực quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ như chứng nhận chất lượng, đào tạo, giám định, …

       BQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý Chất lượng và Chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn kỹ thuật từ năm 2008 với mã số Tổ chức chứng nhận là: 08/CN (chi tiết Giấy chứng nhận lần đầu của số 924/TĐC-DGPH của Tổng cục và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 1545/TĐC-HCHQ của Tổng cục.
BQC được Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chỉ định là Tổ chức Chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi theo các Quy chuẩn kỹ thuật QCVN về Thức ăn chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành (chi tiết Quyết định chỉ định xem tại đây).

Tên gọi bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG CHNG NHN CHT LƯỢNG

Tên viết bằng tiếng Anh: Bureau of Quality Certification – (Tên viết tắt: BQC)

Trụ sở: S 3F, ngõ Tui Trđường Hoàng Quc Vit, Cu Giy, Hà Ni

Văn phòng giao dịch: Tầng 7, số 23 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại/fax: 04 37930954                            Email: vphn@bqc.com.vn

Các sản phẩm chínhBQC cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp các dịch vụ khoa học công nghệ sau:

  • Đánh giá và chng nhn H thng qun lý phù hp tiêu chun;
  • Đánh giá và chng nhn cht lượng sn phm phù hp tiêu chun.

BQC là nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm, chuyên môn, sự thấu hiểu nghề nghiệp cùng sự trưởng thành trong công tác đánh giá chất lượng từ các tổ chức trong và Tổ chức nước ngoài.