Chứng nhận ISO 22000:2018 mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Để bước đầu xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần nắm được Tiêu chuẩn này là gì và các Yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn đưa ra, từ đó xây dựng hệ thống mới cũng như chuyển đổi hệ thống quản lý cũ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

ISO 22000 LÀ GÌ?

ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý được xây dựng bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm áp dụng và đạt chứng nhận ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

Chứng nhận ISO 22000:2018 mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm
Ví dụ như các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn gia súc, sản xuất của các thành phần thực phẩm, xử lý các mặt hàng thực phẩm, các nhà sản xuất thực phẩm hoặc các nhà bán lẻ, các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống, thực phẩm chức năng, bảo quản thực phẩm, cung cấp thiết bị cho ngành công nghiệp thực phẩm, các doanh nghiệp cung cấp bao bì cho ngành công nghiệp thực phẩm và các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc và nguyên liệu tiếp xúc thực phẩm khác.

Phiên bản cập nhật gần đây năm 2018 là phiên bản thứ hai của tiêu chuẩn ISO 22000, trước đó là phiên bản Bộ tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 (năm 2005) với một lịch sử phát triển lâu đời.

Được thành lập vào năm 1960 từ các nguyên tắc phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) trong hệ thống chuỗi thực phẩm và sau này là chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC), ISO 22000:2018 được thành lập để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm. Chính vì thế vào năm 2005, phiên bản đầu tiên của bộ tiêu chuẩn đã được giới thiệu và phiên bản gần đây chính là phiên bản thứ hai của nó. Các đơn vị đã đạt chứng nhận ISO 22000:2005 sẽ có thời gian 03 năm để tiến hành nâng cấp, chuyển đổi hệ thống theo phiên bản mới và đăng ký chứng nhận ISO 22000:2018.

Tất cả các giấy chứng nhận ISO 22000:2005 có hiệu lực tối đa đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được xây dựng theo cấu trúc High-Levels Structure (HLS) nhằm dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001,…) đang áp dụng rộng rãi và đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung cấp thực phẩm không phân biệt quy mô, bao gồm:

  • ‎Sản xuất và chế biến thức ăn gia súc.
  • Thực phẩm chức năng: cho người già, trẻ em, người bị bệnh.
  • Doanh nghiệp chế biến rau, củ, quả, thịt trứng sữa, thủy hải sản.
  • Doanh nghiệp sản xuất, chế biến đồ uống: nước ngọt, nước tinh khiết, rượu, bia, Café, chè,..
  • Doanh nghiệp sản xuất, chế biến gia vị
  • Các hãng vận chuyển thực phẩm
  • Doanh nghiệp sản xuất, chế biến đồ ăn sẵn, nhà hàng
  • Hệ thống siêu thị, bán buôn, bán lẻ
  • Doanh nghiệp sản xuất vật liệu bao gói thực phẩm
  • Trang trại trồng trọt và chăn nuôi

ISO 22000:2018 – CÁCH TIẾP CẬN DỰA TRÊN RỦI RO

Không khó để hình dung về tiêu chuẩn này qua những hình ảnh hàng ngày của chúng ta – muốn nấu một bữa cơm ngon đảm bảo vệ sinh, công việc sẽ là chọn được những vật liệu có nguồn gốc, tuơi ngon, chúng ta luôn luôn vệ sinh sạch sẽ các thiết bị nấu, nấu đúng quy trình, nấu chín, bảo quản tốt…

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 bằng cách tiếp cận dựa trên rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro về An toàn thực phẩm.

Rủi ro được yêu cầu xem xét ở cả cấp độ chiến lược định hướng, chính sách, môi trường kinh doanh của tổ chức. Đó có thể là những rủi ro đến từ yếu tố bên ngoài như thay đổi môi trường pháp lý, vị trí địa lý, nhu cầu, mong đợi của khách hàng, đối tác, rủi ro trong quá trình nắm bắt, thực thi các cơ hội, biện pháp kinh doanh trong quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp,… Tất cả những rủi ro đó đều cần được nhận diện và xem xét mức độ ảnh hưởng và tác động của chúng tới sự an toàn của sản phẩm/dịch vụ thực phẩm mà tổ chức được chứng nhận cung cấp.
Bên cạnh đó, việc nhận diện và kiểm soát các rủi ro ở cấp độ tổ chức thông qua cách tiếp cận dựa trên phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát tới hạn theo nguyên tắc HACCP trong toàn bộ các quá trình của tổ chức vẫn được duy trì.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho các tổ chức tham gia vào chuỗi thực phẩm từ sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng, chế biến và bao gói lưu trữ vận chuyển cho đến việc cung cấp các suất ăn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp thực phẩm, không phân biệt quy mô và loại hình sản xuất thực phẩm. Qua đó, giúp cho tổ chức áp dụng thiết lập một hệ thống phòng ngừa có hiệu lực để ngăn chặn việc xảy ra các rủi ro ATTP.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 được thiết kế dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm. Trong đó, việc nhận biết các quá trình trọng yếu, phân tích các mối nguy, xác định các điểm kiểm soát tới hạn… để thiết lập các biện pháp kiểm soát thích hợp kết hợp với thực hành và theo dõi sự tuân thủ được xem là những yếu tố then chốt dẫn đến thành công.

 

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

 

4 Bối cảnh của tổ chức 4 Context of the organization
4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức 4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 4.3 Determining the scope of the food safety management system
4.4 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 4.4 Food safety management system
5 Sự lãnh đạo 5 Leadership
5.1  Sự lãnh đạo và cam kết 5.1 Leadership and commitment
5.2  Chính sách 5.2 Policy
5.3  Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
6 Hoạch định 6 Planning
6.1  Hành động giải quyết rủi ro và nắm bắt cơ hội 6.1 Actions to address risks and opportunities
6.2  Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hoạch định để đạt được mục tiêu 6.2 Objectives of the food safety management system and planning to achieve them
6.3 Hoạch định các thay đổi 6.3 Planning of changes
7 Hỗ trợ 7 Support
7.1 Nguồn lực 7.1 Resources
7.2 Năng lực 7.2 Competence
7.3 Nhận thức 7.3 Awareness
7.4 Trao đổi thông tin 7.4 Communication
7.5 Thông tin dạng văn bản 7.5 Documented information
8 Thực hiện 8 Operation
8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện 8.1 Operational planning and control
8.2 Chương trình tiên quyết (PRP) 8.2 Prerequisite programmes (PRPs)
8.3 Hệ thống truy xuất nguồn gốc 8.3 Traceability system
8.4 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp 8.4 Emergency preparedness and response
8.5 Kiểm soát mối nguy 8.5 Hazard control
8.6 Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy 8.6 Updating the information specifying the PRPs and the hazard control plan
8.7 Kiểm soát việc giám sát và đo lường 8.7 Control of monitoring and measuring
8.8 Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy 8.8 Verification related to PRPs and the hazard control plan
8.9 Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình 8.9 Control of product and process nonconformities
9 Đánh giá kết quả thực hiện 9 Performance evaluation
9.1  Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2  Đánh giá nội bộ 9.2 Internal audit
9.3  Xem xét của lãnh đạo 9.3 Management review
10 Cải tiến 10 Improvement
10.1  Sự không phù hợp và hành động khắc phục 10.1 Nonconformity and corrective action
10.2  Cải tiến liên tục 10.2 Continual improvement
10.3.  Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 10.3 Update of the food safety management system

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

 

 GIẢM THIỂU RỦI RO: Giúp các doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm xác định được các mối nguy ảnh hưởng tới ATTP, nhờ đó kiểm soát được các rủi ro từ khâu nuôi trồng, đánh bắt, chế biến cho tới khi thành phẩm tới tay người tiêu dùng, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

– NHÀ XƯỞNG: Cơ sở hạ tầng nhà xưởng được nâng cấp do phải đảm bảo thực hiện các chương trình tiên quyết (GMP, SSOP…) nhằm hạn chế các mối nguy với thực phẩm.

– CON NGƯỜI: Nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp nhờ việc tuân thủ các thủ tục, các quá trình, hệ thống văn bản hỗ trợ.

– LỢI NHUẬN: Giảm giá thành sản phẩm nhờ việc giảm chi phí do phải thu hồi, xử lý sản phẩm không an toàn, chi phí và thời gian, đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận, các khiếu kiện của khách hàng, các rắc rối về pháp lý.

– TUÂN THỦ PHÁP LUẬT: Giúp doanh nghiệp luôn cập nhật kịp thời đáp ứng những quy định của nhà nước, của khách hàng và yêu cầu của thị trường xuất khẩu… về an toàn thực phẩm và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật cả nhiều thị trường trên thế giới với các thỏa thuận thừa nhận song phương và đa phương.

– GIẢM NGHĨA VỤ PHÁP LÝ: Giảm bớt tần suất kiểm tra khắt khe từ các cơ quan quản lý, khách hàng hay tổ chức khác. Có thể được miễn, giảm các nghĩa vụ pháp lý do có sự tin cậy về đảm bảo ATTP.

– MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG: Tạo dựng sự tin cậy với khách hàng về ATTP, giúp mở rộng cơ hội kinh doanh, khả năng thâm nhập vào những thị trường mới. Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

?LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG BQC

☎️HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

☎️Miền Bắc: 024 6688 4256 ☎️ Miền Trung:0868000151 / ☎️Miền Nam: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: P. 1005, Vinata Towers – 2B, 289 Khuất Duy Tiến, HN

☎️Hotline: 024 6688 4256

? Email: sale@bqc.com.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:Số 92 Đường Thành Thái, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
☎️Điện thoại: 0868000151
? Email: vpdn@bqc.com.vn

Chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh: Tòa nhà Vietphone, 64 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
☎️Điện thoại: 0868000155
? Email: vpsg@bqc.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan