Tư vấn dịch vụ:  024 6688 4256

Khiếu nại/ phản hồi:  08 68233556

Danh sách thu hồi chứng chỉ tính tới 2017

Cập nhật: 23/08/2017

STT TÊN KHÁCH HÀNG SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀY CẤP Thời gian thu hồi GHI CHÚ
1 Công ty TNHH Điện cơ QPB91 Miền Bắc HQ.011.15 20/01/2015 Thu hồi theo quyết định số 96/2017/QĐ-BQC ngày 05/08/2017  
2 Công ty TNHH Nhật Nam HD HQ.056.15 24/09/2015 Thu hồi theo quyết định số 97/2017/QĐ-BQC ngày 05/08/2017  
3 Công ty  cổ phần sản xuất, dịch vụ thương mại Hoàng Gia Việt TA.006.15.01;TA.006.15.02; TA.006.15.03,TA.006.15.04 30/7/2015    
4 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Công TA.002.16.01; TA.002.16.02; TA.002.16.03 10/3/2016 Thu hồi theo quyết định số  45/2017/QĐ-BQC ngày  15/07/2017  
5 Công ty cổ phần chè cờ đỏ Mộc Châu HA.001.15.10 22/02/2015 Thu hồi theo quyết định số  47/2017/QĐ-BQC ngày  15/07/2017  
6 Hội cam sành huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang SP.001.16.01 27/1/2016 Thu hồi theo quyết định số  48/2017/QĐ-BQC ngày  15/07/2017  
7 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và trang trí nội thất Thiên Phúc HT.004.16.99 04/12/2016 Thu hồi theo quyết định số  49/2017/QĐ-BQC ngày  15/07/2017  


Download tài liệu này

Các tài liệu khác:
Không tìm thấy tài liệu nào cùng chuyên mục!
Văn phòng Chứng nhận chất lượng – BQC
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Tầng 7, Số 23 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 66884256; 08 68233556/ 024.37930954
Fax: 024.37932007
Email: sale@bqc.com.vn
 
Chi nhánh Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Số 92 Đường Thành Thái, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0868000151
Email: vpdn@bqc.com.vn
 
Văn phòng Giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Lô I35, tòa nhà Hoàng Tháp, Đường 9A, Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0868000155
Email: vpsg@bqc.com.vn